Technicles is een samenwerkingsverband van docenten in het VO. Met een jarenlange ervaring in de klas, maar ook in het ontwikkelen van vernieuwende manieren van leren en het bijbehorende materiaal. Wij staan midden in de dagelijkse schoolpraktijk. Daardoor zijn onze producten en adviezen optimaal bruikbaar.

De mensen achter Technicles werk(t)en in de vakgebieden techniek, ict, wiskunde, natuurkunde en beeldende vorming. Meer samenwerking en samenhang tussen allerlei schoolvakken is ons uit het hart gegrepen.

Technicles doet indien nodig een beroep op specialisten. Ook op die manier fungeert Technicles als een kristallisatiepunt voor nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs.

Technicles staat voor kwaliteit. Dat betekent in veel gevallen maatwerk. We geven veel aandacht aan de kwaliteit van de vraag en zoeken daarna het beste antwoord.

Een studieopdracht van de RijksUniversiteit Groningen (RUG) naar de marketing-strategie van Technicles vermeldt: 
"Technicles is zich waarschijnlijk niet bewust van haar markt- en marketinggerichtheid. De insteek van een warme relatie met de klant heeft een pragmatisch karakter. De leden van Technicles hebben namelijk ook een warme relatie met wat zij leveren. De overtuiging van de toegevoegde waarde die zij kunnen leveren is een overtuiging vanuit het hart. (...) Een deel van de klantgerichtheid is dus gebaseerd op plezier in het werk, niet zozeer op strategie." 

Technicles bestaat uit docenten die voor docenten werken. Daarom is het onze gewoonte altijd persoonlijk in te gaan op uw vragen, vaak eerder dan u verwacht.