Consultatie bij vernieuwingen in het onderwijs

Technicles is een voorstander van vernieuwingen in het onderwijs voor zover die duidelijk omschreven doelen dienen. Eén van die doelen kan zijn: het bewerkstelligen dat meer leerlingen kiezen voor bèta-technische opleidingen.

Advisering

Technicles adviseert en assisteert scholen die behoefte hebben aan externe en deskundige ervaring met het vormgeven van nieuwe leergebieden en bèta-technische vakken in het VO.

Wij laten ons daarbij leiden door:

  • wat de school(directie) wil
  • wat de docenten kunnen en willen
  • onze eigen(wijze) inzichten en ideeën als aanvulling.

Onze eigen inzichten betreffen zowel de inhoud van de leerstof, als wel de didactiek. We beseffen daarbij goed dat lessen techniek er vaak heel anders uitzien dan bijvoorbeeld lessen natuurkunde. Beide vakgroepen noemen hun lessen goed. Technicles kijkt graag op een constructieve manier naar het effect van beide. Zeker bij fusie van de vakken is het van belang dat er één duidelijke leerlijn wordt afgesproken en een effectieve didactiek wordt toegepast.
Kortom: Technicles kan worden ingezet om de kwaliteit van het vernieuwingsproces te verhogen. Kwaliteit gaat dan vooral over het resultaat: wat wordt er beter voor de leerling (én daarmee ook voor de docent)?

Uitwerking

Technicles kan en wil best een deel van de uitwerking van veranderingen op zich nemen, maar wanneer docenten op een school dat zelf doen, is de garantie groter dat de lessen ook worden uitgevoerd zoals ze zijn bedacht. Het werkt het best als Technicles dienst doet als kritisch klankbord en vragen stelt waar in het team docenten niet aan gedacht is. Natuurlijk doet Technicles ook suggesties.

Vergoeding

Technicles werkt op basis van een urenvergoeding. Deze is gebaseerd op de noodzaak voor scholen om expertise in te roepen die niet in die mate binnen de school zelf beschikbaar is, of die om strategische redenen is gewenst.
Technicles hanteert de volgende tarieven (alle inclusief btw):
advisering, per uur: € 59,-  (dit betreft de totaal bestede tijd, inclusief voorbereiding, uitvoering, ,reistijd, contacturen etc.)
reiskosten per km: € 0,19

Contact

U kunt het beste contact opnemen met Technicles via het contactformulier. U vermeldt uw contactgegevens en uw verzoek. Wij nemen dan binnen twee werkdagen contact met u op.
Een oriënterend gesprek is altijd gratis. Wij stellen in zo'n eerste gesprek graag met u vast in hoeverre wij u van dienst kunnen zijn en spreken desgewenst een vervolgtraject af. Afhankelijk van de gewenste expertise maken wij ook afspraken wie vanuit Technicles bij het werk wordt betrokken.