Wij stellen het leren van de leerling (én de docent) centraal. Het onderwijzen volgt daaruit. 

Bij leren is het rendement belangrijk. Dit rendement is gebaseerd op de bruikbaarheid van het geleerde, nu en in de toekomst, en op veel leren in korte tijd.

Leren is kennis én vaardigheden vergroten. Vaardigheden in het toepassen van kennis in nieuwe situaties. 
Daarbij is kennis van en inzicht in het eigen leren ook van belang.   

Leren door doen en leren van je successen en fouten, dat stimuleren we. Inzicht in het leerproces is een belangrijke voorwaarde om te komen tot betere (eind)producten.

Samenwerken van leerlingen is vanzelfsprekend, met aandacht voor verschillende leerstijlen. Waar mogelijk haakt de leerstof aan bij de actualiteit en de leefomgeving van de leerlingen.